• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

28 maja 2024r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod patronatem pana wójta Grzegorza Bary.

W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 21 uczniów z 8 szkół podstawowych powiatu jasielskiego.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach.

Uczestnicy musieli się zmierzyć z testem sprawdzającym znajomość reguł pisowni  oraz z dyktandem.  Wszyscy udowodnili, że sprawnie posługują się językiem polskim i niestraszne im pułapki ortograficzne.

Laureaci konkursu

I miejsce Kacper Jędryczka       Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

II miejsce  Zuzanna Ćwik          Szkoła Podstawowa w  Samoklęskach

III miejsce   Natalia Mrugał       Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Wyróżnienia                                 

Lena Wyżkiewicz                      Szkoła Podstawowa w Dobryni

Julia Okarmus                          Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Magdalena Źrebiec                  Szkoła Podstawowa w Kątach                         

Szkoły

I miejsce                                Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

II miejsce                               Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

III miejsce                              Szkoła Podstawowa w Roztokach


Wszyscy uczestnicy otrzymali książki, dyplomy i słodki poczęstunek, a laureaci dodatkowo upominki. Gratulujemy uczniom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie się do konkursu i życzymy im dalszych sukcesów w potyczkach z ortografią!

Konkurs zorganizowały panie: Iwona Turek i Aneta Tarnowska.

Dziękujemy panu Wójtowi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie zakupu nagród, Radzie Rodziców za poczęstunek , pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za współpracę i pomoc w organizacji konkursu.

                                                                            Organizatorzy i uczestnicy

ZDJĘCIA GOK

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis