• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Plan lekcji

Rok szkolny 2023/2024
 

Plan dla uczniów klas 4-8

*klasy czwarte podzielone są na 3 grupy z informatyki.

Objaśnienie oznaczeń na planie:

sale:
h1, h2 - hala sportowa
inf  - sala informatyczna

przedmioty:

g. z wych.  - lekcja wychowawcza
tech. - technika
zaj. sport. - zajęcia sportowe
zaj. komp. - zajęcia komputerowe
zaj. infor. - zajęcia informatyczne
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
ed. dla bezp. - edukacja dla bezpieczeństwa
zaj. mat. - zajęcia matematyczne
kb - kółko biologiczne
zaj. teatr. - innow. - zajęcia teatralne
zab. słow. - kółko "zabawa słowami"
PDE - język polski - przygotowanie do egzaminu
PDE - matematyka - przygotowanie do egzaminu
PDE - j. angielski - przygotowanie do egzaminu
dor. zaw. - doradztwo zawodowe (realizowane będzie do listopada br)
za I - zajęcia artystyczne 

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis