• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Informacja dla rodziców - zasady korzystania z usług stołówki w roku szkolnym 2022/2023

 1. Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie, napój) wynosi 4,00 zł.

2. Płatności dokonywane są do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie), w kwocie podanej na stołówce szkolnej bądź od wychowawcy. Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca kiedy opłatę należy uiścić do końca danego miesiąca.

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis