• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Numer konta bankowego do wpłat za obiady

Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem
 
na rachunek bankowy 07 8627 1024 2026 6600 0019 0001 Bank Spółdzielczy w Bieczu
W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.
 

3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie). Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca, kiedy opłatę za obiady należy dokonać do końca danego miesiąca.

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis