• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Hymn Szkoły

HYMN SZKOŁY

1.     Stajemy dziś w dumnej postawie,

Pragniemy wiernie czerpać wzór

Z Patrona, który w słusznej sprawie

Potrafił oddać życie swe.

Ref. Nasz wielki Patronie,

Ty, Błogosławiony!

Twój trud, pomocna dłoń

Podpowie nam jak godnie żyć.

2.Obiecujemy żyć prawdziwie,

Ideał Twój jak sztandar nieść.

I dążąc do doskonałości

Przeżywać każdy nowy dzień.

 Ref. Nasz...

3.Chcemy być wierni ideałom,

I honor, dobroć w sercu mieć.

Wierzymy, że swym życiem całym

Zdołamy godnie uczcić Cię.

Nasz...kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis